ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletระดับราคา 1 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
bulletระดับราคา 7 - 9 ล้านบาท
bulletระดับราคา 9 - 10 ล้านบาท
bulletระดับราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป
dot
dot
bullet1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
bullet1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet6 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet6 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
dot
dot
bulletวัสดุสร้างบ้าน premium
dot
dot
bulletรวมแบบบ้านรหัส D1 - D10
bulletรวมแบบบ้านรหัส D11 - D20
bulletรวมแบบบ้านรหัส D21 - D30
bulletรวมแบบบ้านรหัส D31 - D40
bulletรวมแบบบ้านรหัส D41 - D50
bulletรวมแบบบ้านรหัส D51 - D60
bulletรวมแบบบ้านรหัส D61 - D70
bulletรวมแบบบ้านรหัส D71 - D80
bulletรวมแบบบ้านรหัส D81 - D90
bulletรวมแบบบ้านรหัส D91 - D100
bulletรวมแบบบ้านรหัส D101 - D110
bulletรวมแบบบ้านรหัส D111 - D120
bulletรวมแบบบ้านรหัส D121 - D130
bulletรวมแบบบ้านรหัส D131 - D140
bulletรวมแบบบ้านรหัส D141 - D150
bulletรวมแบบบ้านรหัส D151 - D160
bulletรวมแบบบ้านรหัส D161 - D170
bulletรวมแบบบ้านรหัส D171 - D180
bulletรวมแบบบ้านรหัส D181 - D190
bulletรวมแบบบ้านรหัส D191 - D200
bulletรวมแบบบ้านรหัส D201 - D210
bulletรวมแบบบ้านรหัส D211 - D219
bulletรวมแบบบ้านรหัสอื่นๆ
dot
dot
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST1 - ST5
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST6 - ST11
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST12 - ST17
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST18 - ST23
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST24 - ST29
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST30 - ST34
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST35 - ST40
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST41 - ST45
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST46 - ST50
dot
dot
bulletรวมแบบบ้านรหัส F2 - F7
bulletรวมแบบบ้านรหัส A1 - A10P
bulletรวมแบบบ้านรหัส A11 - A20
bulletรวมแบบบ้านรหัส A21 - A30S
bulletรวมแบบบ้านรหัส A31 - A40
bulletรวมแบบบ้านรหัส A41 - A50
bulletรวมแบบบ้านรหัส A51 - A60
bulletรวมแบบบ้านรหัส A61 - A70
bulletรวมแบบบ้านรหัส A71 - A80
bulletรวมแบบบ้านรหัส A81 - A90
bulletรวมแบบบ้านรหัส A91 - A100
bulletรวมแบบบ้านรหัส A111 - A120
bulletรวมแบบบ้านรหัส A220 - A229
bulletรวมแบบบ้านรหัส A230 - A239
bulletรวมแบบบ้านรหัส A240 - A249
bulletรวมแบบบ้านรหัส A250 - A259
bulletรวมแบบบ้านรหัส A260 - A269
bulletรวมแบบบ้านรหัสอื่นๆ
dot
dot
bulletแบบบ้าน 3 ชั้น
bulletแบบอพาร์ทเม้นท์
bulletแบบ Home Office
bulletแบบร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
dot
dot
bulletคลิ๊กดูขั้นตอนงานก่อสร้าง
dot
dot
bulletขั้นตอนการออกแบบบ้าน
dot
dot
bullet รวมสาระน่ารู้เรื่องบ้าน
bulletความรู้เรื่องหลังคาบ้าน
bulletฤกษ์ดีสร้างบ้าน
dot
dot


สนับสนุนคนไทยฟังธรรม
สร้างบ้านสวย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
homethaidd


แบบบ้าน A-72

บริษัทรับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้านฟรี,แบบบ้านราคาประหยัด,รั้ว,ถมดิน,รับเหมาก่อสร้าง,แบบบ้านสวย,แบบบ้านขายดี

แบบบ้าน A-72 (Hosue Plan A-72)
ส่วนประกอบของบ้าน        
House Elements
4 ห้องนอน / 4 ห้องน้ำ / 1 ห้องรับแขก /  1 ห้องครัว
4 bedroom / 4 bathroom / 1 living room / 1 kitchen
ขนาดตัวบ้าน
House Space
กว้าง 10.00 เมตร ลึก 11.60 เมตร
width 10.00 meter length 11.60 meter
ขนาดที่ดิน
Land Space

กว้างไม่น้อยกว่า 14.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 15.60 เมตร (55 ตารางวา)
at least 14.00 meter x 15.60 meter (55 square wah)

ราคาปลูกสร้าง Price

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 086-3108886, 0-2158-4543
พื้นที่ใช้สอย
Utility Space
188 ตารางเมตร
188 square meter

บริษัทรับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้านฟรี,แบบบ้านราคาประหยัด,รั้ว,ถมดิน,รับเหมาก่อสร้าง,แบบบ้านสวย,แบบบ้านขายดี

บริษัทรับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้านฟรี,แบบบ้านราคาประหยัด,รั้ว,ถมดิน,รับเหมาก่อสร้าง,แบบบ้านสวย,แบบบ้านขายดี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้าน A-118
แบบบ้าน A-117
แบบบ้าน A-116
แบบบ้าน A-115
แบบบ้าน A-114P
แบบบ้าน A-114
แบบบ้าน A-113
แบบบ้าน A-112
แบบบ้าน A-111
แบบบ้าน A-110
แบบบ้าน A-109
แบบบ้าน A-108
แบบบ้าน A-107
แบบบ้าน A-106
แบบบ้าน A-105
แบบบ้าน A-104
แบบบ้าน A-103
แบบบ้าน A-102
แบบบ้าน A-101
แบบบ้าน A-100
แบบบ้าน A-99
แบบบ้าน A-98
แบบบ้าน A-97
แบบบ้าน A-96
แบบบ้าน A-95
แบบบ้าน A-94
แบบบ้าน A-93
แบบบ้าน A-92
แบบบ้าน A-91
แบบบ้าน A-90
แบบบ้าน A-89
แบบบ้าน A-88
แบบบ้าน A-87
แบบบ้าน A-86
แบบบ้าน A-85
แบบบ้าน A-84
แบบบ้าน A-83
แบบบ้าน A-82
แบบบ้าน A-81
แบบบ้าน A-80
แบบบ้าน A-79
แบบบ้าน A-78
แบบบ้าน A-77
แบบบ้าน A-76
แบบบ้าน A-75
แบบบ้าน A-74
แบบบ้าน A-73
แบบบ้าน A-71
แบบบ้าน A-70
แบบบ้าน A-69
แบบบ้าน A-68
แบบบ้าน A-67
แบบบ้าน A-66
แบบบ้าน A-65 article
แบบบ้าน A-64 article
แบบบ้าน A-63 article
แบบบ้าน A-62 article
แบบบ้าน A-61 article
แบบบ้าน A-60 article
แบบบ้าน A-59 article
แบบบ้าน A-58 article
แบบบ้าน A-57 article
แบบบ้าน A-56 article
แบบบ้าน A-55 article
แบบบ้าน A-54 article
แบบบ้าน A-53 article
แบบบ้าน A-52 article
แบบบ้าน A-51 article
แบบบ้าน A-50 article
แบบบ้าน A-49 article
แบบบ้าน A-48 article
แบบบ้าน A-47 article
แบบบ้าน A-46 article
แบบบ้าน A-45 article
แบบบ้าน A-44 article
แบบบ้าน A-43 article
แบบบ้าน A-42 article
แบบบ้าน A-41 article
แบบบ้าน A-40 article
แบบบ้าน A-39 article
แบบบ้าน A-38s
แบบบ้าน A-38 article
แบบบ้าน A-37 article
แบบบ้าน A-36 article
แบบบ้าน A-35 article
แบบบ้าน A-34 article
แบบบ้าน A-33 article
แบบบ้าน A-32 article
แบบบ้าน A-31 article
แบบบ้าน A-30S article
แบบบ้าน A-30 article
แบบบ้าน A-29 article
แบบบ้าน A-28 article
แบบบ้าน A-27 article
แบบบ้าน A-26 article
แบบบ้าน A-25 article
แบบบ้าน A-24 article
แบบบ้าน A-23 article
แบบบ้าน A-22 article