dot dot
bulletแบบบ้าน D-1
bulletแบบบ้าน D-2
bulletแบบบ้าน D-3
bulletแบบบ้าน D-4
bulletแบบบ้าน D-5
bulletแบบบ้าน D-6
bulletแบบบ้าน D-7
bulletแบบบ้าน D-8
bulletแบบบ้าน D-9
bulletแบบบ้าน D-10
bulletแบบบ้าน D-11
bulletแบบบ้าน D-12
bulletแบบบ้าน D-13
bulletแบบบ้าน D-14
bulletแบบบ้าน D-15
bulletแบบบ้าน D-15P
bulletแบบบ้าน D-16
bulletแบบบ้าน D-17
bulletแบบบ้าน D-18
bulletแบบบ้าน D-19
bulletแบบบ้าน D-20
bulletแบบบ้าน D-21
bulletแบบบ้าน D-22
bulletแบบบ้าน D-23
bulletแบบบ้าน D-24
bulletแบบบ้าน D-25
bulletแบบบ้าน D-26
bulletแบบบ้าน D-27
bulletแบบบ้าน D-28
bulletแบบบ้าน D-29
bulletแบบบ้าน D-30
bulletแบบบ้าน D-31
bulletแบบบ้าน D-32
bulletแบบบ้าน D-33
bulletแบบบ้าน D-34
bulletแบบบ้าน D-35
bulletแบบบ้าน D-36
bulletแบบบ้าน D-37
bulletแบบบ้าน D-38
bulletแบบบ้าน D-39
bulletแบบบ้าน D-40
bulletแบบบ้าน D-41
bulletแบบบ้าน D-42
bulletแบบบ้าน D-43
bulletแบบบ้าน D-44
bulletแบบบ้าน D-45
bulletแบบบ้าน D-46
bulletแบบบ้าน D-47
bulletแบบบ้าน D-48
bulletแบบบ้าน D-49
bulletแบบบ้าน D-50
bulletแบบบ้าน D-51
bulletแบบบ้าน D-52
bulletแบบบ้าน D-53
bulletแบบบ้าน D-54
bulletแบบบ้าน D-55
bulletแบบบ้าน D-56
bulletแบบบ้าน D-57
bulletแบบบ้าน D-58
bulletแบบบ้าน D-59
bulletแบบบ้าน D-60
bulletแบบบ้าน D-61
bulletแบบบ้าน D-62
bulletแบบบ้าน D-63
bulletแบบบ้าน D-63P
bulletแบบบ้าน D-64
bulletแบบบ้าน D-65
bulletแบบบ้าน D-66
bulletแบบบ้าน D-67
bulletแบบบ้าน D-68
bulletแบบบ้าน D-69
bulletแบบบ้าน D-70
bulletแบบบ้าน D-71
bulletแบบบ้าน D-72
bulletแบบบ้าน D-73
bulletแบบบ้าน D-74
bulletแบบบ้าน D-75
bulletแบบบ้าน D-76
bulletแบบบ้าน D-77
bulletแบบบ้าน D-78
bulletแบบบ้าน D-79
bulletแบบบ้าน D-80
bulletแบบบ้าน D-81
bulletแบบบ้าน D-82
bulletแบบบ้าน D-83
bulletแบบบ้าน D-84
bulletแบบบ้าน D-85
bulletแบบบ้าน D-86
bulletแบบบ้าน D-87
bulletแบบบ้าน D-88
dot
dot
dot
แบบบ้านชั้นเดียว
dot
bulletระดับราคา 1 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
bulletระดับราคา 7 ล้านบาทขึ้นไป
dot
แบบบ้านสองชั้น
dot
bulletระดับราคา 1.5 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
bulletระดับราคา 7 ล้านบาทขึ้นไป
dot
dot
bullet1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ
bullet6 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
dot
dot
bulletความรู้เรื่องบ้าน
bulletวิธีเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน
bulletรู้ทันช่าง รับสร้างบ้าน
bulletสร้างบ้านอย่างไรงบไม่บานปลาย
bulletวิธีเลือกแบบบ้าน
bulletการรื้อถอน
bulletขั้นตอนงานก่อสร้าง
bulletพิธีตั้งเสาเอก
bulletระยะร่น ระยะเว้น
bulletเทคนิคบ้านประหยัดพลังงาน
bulletฮวงจุ้ยดีดี
dot
dot
bulletขั้นเตรียมหน้างาน
bulletงานเข็ม
bulletงานขุดหลุมตอม่อ
bulletงานเหล็กตามแบบวิศวกรรม
bulletงานคอนกรีตเทพื้น
bulletงานกำจัดปลวก
bulletงานประปา
bulletงานบันได
bulletงานเหล็กหลังคา
bulletงานมุงหลังคา
bulletงานเชิงชาย
bulletงานก่ออิฐ
bulletงานฉาบปูน
bulletงานวงกบ
bulletงานประตู
bulletงานหน้าต่าง
bulletงานปูกระเบื้อง
bulletงานฝ้าธรรมดา
bulletงานฝ้าหลุม
bulletงานบัว
bulletงานสุขภัณฑ์
bulletงานสี
bulletงานครัว
bulletงานไฟฟ้า
bulletงานสุขาภิบาล
bulletรวมขั้นตอนสร้างบ้าน
dot
dot
bulletสีหลังคา
dot
dot
bulletขั้นตอนบริการออกแบบบ้าน
dot
dot
bulletเปรียบเทียบรายการวัสดุ
bulletวัสดุสร้างบ้าน Standard
bulletวัสดุสร้างบ้าน Classic
bulletวัสดุสร้างบ้าน premium
dot
dot
bulletแบบบ้าน


สนับสนุนคนไทยฟังธรรม
สร้างบ้านสวย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
homethaidd


แบบบ้าน D-22 article

 

แบบบ้าน D - 22
ส่วนประกอบของบ้าน      2 ห้องนอน / 2 ห้องน้ำ / 1ห้องรับแขก / 1 ห้องครัว / 1 ห้องอาหาร
ขนาดตัวบ้าน กว้าง 9.60 เมตร ลึก 17.50เมตร
ขนาดที่ดิน

กว้างไม่น้อยกว่า 13.60 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 21.50 เมตร (73 ตารางวา)

พื้นที่ใช้สอย 150 ตารางเมตร
ราคาปลูกสร้าง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 0-2158-4543, 0-2158-4836, 0-2158-4405, 0-2158-4407

 
แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้าน D - 162
แบบบ้าน D - 161
แบบบ้าน D-160
แบบบ้าน D-159
แบบบ้าน D-158
แบบบ้าน D-157
แบบบ้าน D-156
แบบบ้าน D-155
แบบบ้าน D-154
แบบบ้าน D-153
แบบบ้าน D-152
แบบบ้าน D-151
แบบบ้าน D-150
แบบบ้าน D-149
แบบบ้าน D-148
แบบบ้าน D-147
แบบบ้าน D-146
แบบบ้าน D-145
แบบบ้าน D-144
แบบบ้าน D-143
แบบบ้าน D-142
แบบบ้าน D-141
แบบบ้าน D-140
แบบบ้าน D-139
แบบบ้าน D-138
แบบบ้าน D-137
แบบบ้าน D-136
แบบบ้าน D-135
แบบบ้าน D-134
แบบบ้าน D-133
แบบบ้าน D-132
แบบบ้าน D-131
แบบบ้าน D-130
แบบบ้าน D-129
แบบบ้าน D-128
แบบบ้าน D-127
แบบบ้าน D-126
แบบบ้าน D-125
แบบบ้าน D-124
แบบบ้าน D-123
แบบบ้าน D-122
แบบบ้าน D-121
แบบบ้าน D-120
แบบบ้าน D-119
แบบบ้าน D-118
แบบบ้าน D-117
แบบบ้าน D-116
แบบบ้าน D-115
แบบบ้าน D-114
แบบบ้าน D-113
แบบบ้าน D-112
แบบบ้าน D-111
แบบบ้าน D-110
แบบบ้าน D-109 article
แบบบ้าน D-108 article
แบบบ้าน D-107 article
แบบบ้าน D-106 article
แบบบ้าน D-105 article
แบบบ้าน D-104 article
แบบบ้าน D-103 article
แบบบ้าน D-102 article
แบบบ้าน D-101 article
แบบบ้าน D-100 article
แบบบ้าน D-99 article
แบบบ้าน D-98 article
แบบบ้าน D - 97P
แบบบ้าน D-97 article
แบบบ้าน D-96 article
แบบบ้าน D-95 article
แบบบ้าน D-94 article
แบบบ้าน D-93 article
แบบบ้าน D-92 article
แบบบ้าน D-91 article
แบบบ้าน D-90 article
แบบบ้าน D-89 article
แบบบ้าน D-88 article
แบบบ้าน D-87 article
แบบบ้าน D-86 article
แบบบ้าน D-85 article
แบบบ้าน D-84 article
แบบบ้าน D-83 article
แบบบ้าน D-82 article
แบบบ้าน D-81 article
แบบบ้าน D-80 article
แบบบ้าน D-79 article
แบบบ้าน D-78 article
แบบบ้าน D-77 article
แบบบ้าน D-76 article
แบบบ้าน D-75 article
แบบบ้าน D-74 article
แบบบ้าน D-73 article
แบบบ้าน D-72 article
แบบบ้าน D-71 article
แบบบ้าน D-70 article
แบบบ้าน D-69 article
แบบบ้าน D-68 article
แบบบ้าน D-67 article
แบบบ้าน D-66 article
แบบบ้าน D-65 article
แบบบ้าน D-64 article
แบบบ้าน D - 63P
แบบบ้าน D-63 article
แบบบ้าน D-62 article
แบบบ้าน D-61 article
แบบบ้าน D-60 article
แบบบ้าน D-59 article
แบบบ้าน D-58 article
แบบบ้าน D-57 article
แบบบ้าน D-56 article
แบบบ้าน D-55 article
แบบบ้าน D-54 article
แบบบ้าน D-53 article
แบบบ้าน D-52
แบบบ้าน D-51 article
แบบบ้าน D-50 article
แบบบ้าน D-49 article
แบบบ้าน D-48 article
แบบบ้าน D-47 article
แบบบ้าน D-46 article
แบบบ้าน D-45 article
แบบบ้าน D-44 article
แบบบ้าน D-43 article
แบบบ้าน D-42 article
แบบบ้าน D-41 article
แบบบ้าน D-40 article
แบบบ้าน D-39 article
แบบบ้าน D-38 article
แบบบ้าน D-37 article
แบบบ้าน D-36 article
แบบบ้าน D-35 article
แบบบ้าน D-34 article
แบบบ้าน D-33 article
แบบบ้าน D-32 article
แบบบ้าน D-31 article
แบบบ้าน D-30 article
แบบบ้าน D-29 article
แบบบ้าน D-28 article
แบบบ้าน D-27 article
แบบบ้าน D-26 article
แบบบ้าน D-25 article
แบบบ้าน D-24 article
แบบบ้าน D-23 article
แบบบ้าน D-21 article
แบบบ้าน D-20 article
แบบบ้าน D-19 article
แบบบ้าน D-18 article
แบบบ้าน D-17 article
แบบบ้าน D-16 article
แบบบ้าน D - 15P
แบบบ้าน D-15 article
แบบบ้าน D-14 article
แบบบ้าน D-13 article
แบบบ้าน D-12 article
แบบบ้าน D-11 article
แบบบ้าน D-10 article
แบบบ้าน D-9 article
แบบบ้าน D-8 article
แบบบ้าน D-7 article
แบบบ้าน D-6 article
แบบบ้าน D-5 article
แบบบ้าน D-4 article
แบบบ้าน D-3 article
แบบบ้าน D-2 article
แบบบ้าน D-1Copyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท โอ.เอ็ม โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 21/16 ตำบล :  ลำโพ อำเภอ : บางบัวทอง
จังหวัด :นนทบุรี     รหัสไปรษณีย์ : 11110
เบอร์โทร :  0 2158 4543     แฟกซ์ :  0 2158 4898
อีเมล : omhomedd@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.omhomedd.com